2009-02-23

et elle, elle se cache

(Harkel)

(&%#(&"#/&%/%"I&!%#¤"#%&/&"#"#)(="#)/)!"#(/&%"¤&¤#¤¤%&¤/#("==?"!=?=="(¤)/&&"#%/&%#&¤&%¤%¤&/#&/¤#((#)"#(/&%%#"¤%/"%"¤&¤(%)%==#)("/&!%##%&#&#/#/#/¤&/%&"¤>;:_?=)>)/&>/&¤%>"¤#>%&/)(>(/&%¤&#%"&¤%&/()=?)(/&%¤#")(/&%¤#"!"#¤%&/()=?=)(/&%¤#%&/(/&%¤#!#%/((/%&¤#%¤"1#"¤::;:;>;>:>:>;>/&>%&>%>&%>)(>)=>=?=?=<<=()/&%¤/¤&>()(>%&>%&<][{{$€@£@££@£)¤(&#;$£$&%/¤%/&%¤&/&%¤##¤%)(&%#(&"#/&%/%"I&!%#¤"#%&/&"#"#)(="#)/)!"#(/&%"¤&¤#¤¤%&¤/#("==?"!=?=="(¤)/&&"#%/&%#&¤&%¤%¤&/#&/¤#((#)"#(/&%%#"¤%/"%"¤&¤(%)%==#)("/&!%##%&#&#/#/#/¤&/%&"¤>;:_?=)>)/&>/&¤%>"¤#>%&/)(>(/&%¤&#%"&¤%&/()=?)(/&%¤#")(/&%¤#"!"#¤%&/()=?=)(/&%¤#%&/(/&%¤#!#%/((/%&¤#%¤"1#"¤::;:;>;>:>:>;>/&>%&>%>&%>)(>)=>=?=?=<<=()/&%¤/¤&>()(>%&>%&<][{{$€@£@££@£)¤(&#;$£$&%/¤%/&%¤&/&%¤##¤%)(&%#(&"#/&%/%"I&!&%¤/¤&>()(>%&>%&<][{{$€@£@££@£)¤(&#;$£$&%/¤%/&%¤&/&%¤##¤%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ahhhhhhhhh, ibland behöver man bara lätta på trycket lite.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar