2008-04-29

Ytterligare dödsfall

Insekt nr 2 faller ner död på mitt block. Vad är detta??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar